Jälkihuollon palvelut


Tukari Oy tarjoaa jälkihuollon asiakkaille tukihenkilöpalveluita, joiden tavoitteena on tukea asiakasta itsenäiseen asumiseen, sekä kokonaisvaltaisen elämänhallinnan löytymiseen. Asiakasta voidaan tukea mm. arjenhallinnassa, sosiaalisessa ja psyykkisessä hyvinvoinnissa, sekä käytännön asioissa. Työskentelyä ohjaa asiakkaan omat tarpeet, sekä asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovitut yhdessä laaditut tavoitteet.                              Asumisen tukipalvelut


Asumisen tukipalveluita ovat tukihenkilötoiminta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, sekä vammaispalveluiden asiakkaille.

Tavoitteina on asiakkaan elämänhallinnan tukeminen, itsenäisen asumisen tukeminen, sekä psyykkinen ja sosiaalinen vahvistaminen. Työskentely pohjautuu asiakkaan omiin tarpeisiin, sekä yhteistyössä laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.