Perhetyö ja tehostettu perhetyöPerhetyö ja tehostettuperhetyö ovat perhetyöntekijän ja perheen yhdessä toteuttamaa kuntouttavaa työskentelyä. Perhetyön lähtökotana on perheen omat tarpeet, sekä asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovitut yhteiset tavoitteet. Työskentelyn keskiössä on lapsi.

Tukari Oy:ssä on vahvana osaamisena neuropsykiatrinen valmentaminen, joka on mahdollista yhdistää perhetyöhön erityislasten perheiden kanssa työskenneltäessä.

Tehostettu perhetyö mahdollistaa tiiviin ja intensiivisen, useita tapaamisia viikossa sisältävän työskentelyn perheessä kriisitilanteissa.